തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: മൂന്ന് മുന്നണികളുടെയും നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും

Glint Desk
Thu, 04-04-2019 07:15:45 PM ;

 

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള സമയം കേരളത്തില്‍ അവസാനിച്ചു. ഇതോടെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി വാശിയേറിയ പ്രചാരണത്തിന്റെ ദിനങ്ങളാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തല്‍ സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് മുന്നണികളുടെയും അനുകൂല ഘടകങ്ങളും പ്രതികൂല ഘടകങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

 

 യു.ഡി.എഫ്

 

എല്‍.ഡി.എഫ്

 

 

എന്‍.ഡി.എ

Tags: