പാനൂർ ബോംബ് സ്ഫോടനം പതിവുപോലെ സിപിഎം തള്ളിപ്പറയുന്നു

സിപിഐ -എം രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളതിനുശേഷം അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങളായാലും കൊലപാതകങ്ങൾ ആയാലും ബോംബ് സ്ഫോടനം ആയാലും ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ ആ പാർട്ടി ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ പാനൂർ ഉണ്ടായ ബോംബ് സ്ഫോടനവും സിപിഎം ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല

  • ആടുജീവിതം നോവലിൻ്റെ ആത്മാവ് സിനിമയിൽ നഷ്ടമായി
  • പാനൂർ ബോംബ് സ്ഫോടനം പതിവുപോലെ സിപിഎം തള്ളിപ്പറയുന്നു
  • കേരളത്തിലെ വന്യജീവി  ആക്രമണ പ്രതിഭാസം  സർക്കാർ സമീപനം നിമിത്തം
  • ടിപ്പർ ലോറി അപകടങ്ങൾ  സർക്കാർ അശ്രദ്ധ മൂലം
  • ശിഖണ്ഡി പാടില്ല; വ്യാസനെ തിരുത്തുന്ന ചാനൽ ചർച്ചാ നായകൻ
  • മുഖ്യമന്ത്രി അസ്വസ്ഥൻ : ഭരണമുന്നണിഅടിയന്തിരമായി പരിഗണിക്കേണ്ട വിഷയം

Top Stories

 

പാനൂർ ബോംബ് സ്ഫോടനം പതിവുപോലെ സിപിഎം തള്ളിപ്പറയുന്നു

സിപിഐ -എം രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളതിനുശേഷം അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങളായാലും കൊലപാതകങ്ങൾ ആയാലും ബോംബ് സ്ഫോടനം ആയാലും ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെ ആ പാർട്ടി ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ പാനൂർ ഉണ്ടായ ബോംബ് സ്ഫോടനവും സിപിഎം ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല

ടിപ്പർ ലോറി അപകടങ്ങൾ സർക്കാർ അശ്രദ്ധ മൂലം

കേരളത്തിൽ ടിപ്പർ ലോറി അപകടങ്ങൾ പുതുമയല്ല .അത്തരം അപകടങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊതുസ്വഭാവമുണ്ട്. ഒന്ന്, അമിതവേഗത്തിൽ ഓടുന്ന ടിപ്പറുകൾ. രണ്ട്, വേണ്ടവിധം ടിപ്പറിനുള്ളിൽ സാമഗ്രികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചരക്ക് സൂക്ഷിക്കാത്ത രീതി

ശിഖണ്ഡി പാടില്ല; വ്യാസനെ തിരുത്തുന്ന ചാനൽ ചർച്ചാ നായകൻ

വേദവ്യാസനെ തിരുത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അതു വേണ്ടതു തന്നെ. ശിഖണ്ഡി എന്ന പദം പൊതു മണ്ഡലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മുഖ്യധാരാ മാധ്യമത്തിലെ ന്യൂസ് അവർ ചർച്ചാ നായകൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഒന്നിലധികം അവസരങ്ങളിൽ ഈ ഭേദപ്പെട്ട ചർച്ചാനായകൻ പാനലിസ്റ്റുകളെ ഇക്കാര്യം ഉദ്ബോധിപ്പിട്ടുണ്ട്.

സാനുരാമായണ' ത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ കഥ ഓർക്കാൻ പറ്റിയ അവസരം

എത്ര കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചാലും ഉത്തരേന്ത്യക്കാരിലെ പോലെ രാമൻ മലയാളിയിൽ വികാരമാവില്ല. കാരണം രാമായണം തന്നെ. രാമായണത്തെയും തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛനെയും മാറ്റി നിർത്തി മലയാളിക്ക് ജീവിതവുമില്ല, മലയാളവുമില്ല.

പുതുവർഷത്തിൽ ഇത്ര ആഘോഷിക്കാനെന്തിരിക്കുന്നു

എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരുപ്രതിഭാസമാണ് പുതുവത്സര ആഘോഷം .എന്താണ് പുതുവർഷത്തിൽ ഇത്രയധികം മതിമറന്ന് ആഘോഷിക്കാൻ ഉള്ളത് എന്ന് ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് പിടികിട്ടില്ല. ആഘോഷം മിക്കപ്പോഴും ഭ്രാന്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക്
മാറുന്നു.

ഇരുട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വെളിച്ചത്തെ അറിയുന്നത് പോലെ ക്രൂരതയുടെ നടുവിൽ മനുഷ്യത്വം തിളങ്ങിനിൽക്കുന്നു. കായംകുളത്ത് നവകേരളസദസ്സ് ബസിന് നേരെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ച രണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗൺമാൻമാർ മുളവടി കൊണ്ട്തല്ലിച്ചതച്ച രംഗം അതാണ് ഓർമിപ്പിക്കുന്നത്. 

 

LifeGLINT English

The Kerala government has failed on multiple fronts in terms of governance. To cover up these failures, they often resort to protests instead of addressing problems directly

 

കൊട്ടക

ആടുജീവിതം നോവലിൻ്റെ ആത്മാവ് സിനിമയിൽ നഷ്ടമായി

ബെന്യാമിന്റെ ആടുജീവിതം എന്ന നോവലിന് ഒരു ആത്മാവുണ്ട്. അതാണ് ആ നോവലിനെ ഇത്രയധികം വായനക്കാരെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.എന്നാൽ ബ്ലെസ്സിയുടെ ആടുജീവിതം സിനിമ നോവലിൻറെ ആത്മാവിനെ ആസ്വാദകരിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. അതൊരു മരുഭൂമിക്കഥ പറയുന്ന സിനിമയായി മാറി.

തുലാസ്