എസ്.ബി.ഐ നിക്ഷേപ പലിശ നിരക്ക് ഉയര്‍ത്തി

Glint Staff
Wed, 30-05-2018 03:54:49 PM ;

 sbi-interest-rates

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖല ബാങ്കായ എസ്.ബി.ഐ സ്ഥിരനിക്ഷേപ പലിശ നിരക്ക് ഉയര്‍ത്തി. ഒരുവര്‍ഷം മുതല്‍ രണ്ടുവര്‍ഷംവരെ കാലാവധിയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് 25 ബേസിസ് പോയിന്റും രണ്ടുമുതല്‍ മുന്നുവര്‍ഷംവരെ കാലാവധിയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശയില്‍  അഞ്ച് ബേസിസ് പോയന്റിന്റെ വര്‍ര്‍ദ്ധനയുമാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

 
 sbi-interest-rates

ഒരു കോടി രൂപയ്ക്കുതാഴെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കാണ് പുതുക്കിയപലിശ നിരക്കുകള്‍ ബാധകം.

 

Tags: